VN-Master.tk


Nếu bạn chưa có domain thì bạn có thể vào dot.tk
Và bắt đầu tiến hành đăng ký theo hướng dẫn tại dot.tk.
Sau khi đã có domain thì hãy đọc phần hướng dẫn DNS sau đây nếu bạn chưa biết.
Phần I: DNS theo sever của host.
Bước 1: Bạn hãy đăng nhập vào dot.tk.
Bước 2: Chọn domain DNS. Trước tiên bạn hãy click vào My Domains > List my domains Và chọn domain bạn vừa đăng ký (ở đây mình đã đăng ký sẵn là http://vn-master.tk tên cũ là http://wapmasterpro.waphall.com và xtgem sẽ là sever mình chuản bị DNS để minh họa cho các bạn) Tiếp đến chọn Modify
Bước 3: Tiến hành DNS. Một cửasổ DNS sẽ hiện ra gồm có 3 dòng:
- Domain forwarding
- Use Dot TK Free DNS service
- Use custom DNS service (click chọn dòng này)
Rồi chọn Configue
Tiếp theo tại ô Nameserver: (bạn điền sever cần DNS) ns1.xtgem.com (dns theo sever của host) ns2.xtgem.com (dns theo sever của host) Cuối cùng click Next để hoàn tất tiến trình DNS.
Nếu xuất hiện thông báo Succesfully updated changes. Thì bạn đã DNS xong http://domain.tk tại dot.tk rùi đó. Nếu bạn vẫn chưa park được thì liên hệ cho mình, mình sẽ park giúp bạn.
Sau đó bạn chờ khoảng 2h để xtgem add domain bạn vào host. Tiếp theo, bạn vào bộ tạo lập > cài đặt > domain parking nhập vào ô trên địa chỉ domain.tk.
Lưu ý:
địa chỉ KHÔNG chứa www. hay http://
Vậy là bạn đã DNS wapsite bạn xong rồi đó.
- VN-Master.tk chân trời dành cho wapmaster !
Ads: Mah blog ! Click to visit !

Pair of Vintage Old School Fru