Polly po-cket
VN-Master.tk


- Bạn muốn làm bookmark kiểu java? Vậy mình sẽ hướng dẫn bạn.
- Công cụ để tạo bookmark:
+ BlueFTP cracked
+ Super translate
- Bắt tay vào việc nào:
- Bước 1: Download file.zip về.
Bước 2: Dùng BlueFTP, nhấn vào file. Chọn tất cả -> Giải nén. Sau khi giải nén xong, bạn thoát BlueFTP, vào Super Translate.
Bước 3: Bạn vào thư mục vừa giải nén file -> vn -> xalo -> Starter.class. Sửa link http://vn-master.tk thành link wap bạn.
Bước 4: Bạn vào BlueFTP vào thư mục khi nãy, chọn tất cả -> nén sang _jar. Thoát BlueFTP, rename thành file.jar là sử dụng được.
Ko hiểu gì thì hỏi, mình sẽ hướng dẫn.
- VN-Master.tk chân trời dành cho wapmaster !
Ads: Mah blog ! Click to visit !