Teya Salat
VN-Master.tk


Bước 1: Bạn vào mục chức năng XT, chọn tin nhanh rss. Sau đó nhập địa chỉ rss.
Bước 2: Chọn number of items to fetch ( 0 to fetch all ). Là số tin tức bạn muốn hiển thị. Ví dụ bạn muốn hiển thị 5, thì đây là kết quả:

Hoặc chèn code này <xt:feed feed=" http://www.24h.com.vn/upload/rss/dienthoai.rss" number="7"
template="><a
href=.link.".title."/>
Danh sách RSS 24h:
- Tin tức trong ngày: http://24h.com.vn/upload/rss/tintuctrongngay.rss
- Bóng đá: http://24h.com.vn/upload/rss/bongda.rss
- An ninh, hình sự: http://24h.com.vn/upload/rss/anninhhinhsu.rss
- Thời trang Hitech: http://24h.com.vn/upload/rss/thoitranghitech.rss
- Giá vàng, chứng khoáng: http://24h.com.vn/upload/rss/tienvangchungkhoang.rss
- Ẩm thực: http://24h.com.vn/upload/rss/amthuc.rss
- Làm đẹp: http://24h.com.vn/upload/rss/lamdep.rss
- Tin game: http://24h.com.vn/upload/rss/tingame.rss
- Phim: http://24h.com.vn/upload/rss/phim.rss
- Giáo dục, du học: http://24h.com.vn/upload/rss/giaoducduhoc.rss
- Bạn trẻ, cuộc sống: http://24h.com.vn/upload/rss/bantrecuocsong.rss
- Ca nhạc MTV: http://24h.com.vn/upload/rss/canhacmtv.rss
- Thể thao: http://24h.com.vn/upload/rss/thethao.rss
- Phi thường, kỳ quặc: http://24h.com.vn/upload/rss/phithuongkyquac.rss
- Vi tính, internet: http://24h.com.vn/upload/rss/vitinhinternet.rss
- Điện thoại: http://24h.com.vn/upload/rss/dienthoai.rss
- Ôtô, xe máy: http://24h.com.vn/upload/rss/otoxemay.rss
- Thị trường, tiêu dùng: http://24h.com.vn/upload/rss/thitruongtieudung.rss
- Du lịch: http://24h.com.vn/upload/rss/dulich.rss
- Y tế, thiết bị: http://24h.com.vn/upload/rss/ytethietbi.rss
- Chơi game 24h: http://24h.com.vn/upload/rss/choigame24h.rss
- Cười suốt 24h: http://24h.com.vn/upload/rss/cuoisuot24gio.rss

Danh sách RSS Vietnamnet:
- Trang chủ: http://vietnamnet.vn/rss/trang-chu.rss
- Xã hội: http://vietnamnet.vn/rss/xa-hoi.rss
- Giáo dục: http://vietnamnet.vn/rss/giao-duc.rss
- Chính trị: http://vietnamnet.vn/rss/chinh-tri.rss
- Phóng sự, điều tra: http://vietnamnet.vn/rss/phong-su-dieu-tra.rss
- Kinh tế: http://vietnamnet.vn/rss/kinh-te.rss
- Quốc tế: http://vietnamnet.vn/rss/quoc-te.rss
- Văn hoá: http://vietnamnet.vn/rss/van-hoa.rss
- Khoa học: http://vietnamnet.vn/rss/khoa-hoc.rss
- CNTT , Viễn thông: http://vietnamnet.vn/rss/cong-nghe-thong-tin-vien-thong.rss
- Bạn đọc: http://vietnamnet.vn/rss/ban-doc-phap-luat.rss
- VN-Master.tk chân trời dành cho wapmaster !
Ads: Mah blog ! Click to visit !